Holanda

 

1.- Documentación necesaria

A documentación necesaria para vivir en Berlín é a seguinte:

  • Documento de identidade: DNI ou pasaporte. O pasaporte non é obrigatorio, pero si moi recomendable.

  • Tarxeta Sanitaria Europea. 

  • Certificado de vacinación Covid.


A documentación opcional sería:

  • Tarxeta de débito/crédito: para poder retirar cartos e pagar nas tendas sen comisión.

  • Carta verde do seguro do coche: no caso de levalo.

  • Carné xove: ofrece descontos en transporte, lugares e visitas a museos. 

  • Seguro privado de viaxe, con cobertura de accidentes e responsabilidade civil.


2.- Sistema sanitario 

Nos centros médicos o "tourist doctor" atende ás persoas estranxeiras que dispoñen de Tarxeta Sanitaria Europea.  


3.- Viaxar desde Compostela 

Voos desde Madrid e Porto.


4.- Emprego 

Pendente de completar.


5.- Guías dos destinos principais