Guías

  • Portugal
  • Compostela
  • Dublín
  • Londres
  • Manchester
  • Berlín
  • Turín

Agradecemos o alumnado e profesorado galego e portugués que contribuíu nestas guías desde o ano 2012, no contexto dos proxectos FCT SdC-LX e AtlânticoVET, así como, desde agora, no proxecto EixoTIC.